Logo Tasarımı Yaparken Bilinmesi Gerekenler - Lacivert Tanıtım Medya Anonim Şirketi
Logo Tasarımı Yaparken Bilinmesi Gerekenler

Logo Tasarımı Yaparken Bilinmesi Gerekenler

Logo genel anlamda bir grafik işareti, amblem veya sembollerin sanatsal tasarımıyla oluşan bir görsel objedir.  Kullanılan alanlar genellikle ticari işletmeler, kuruluşlar, ürünler gibi yani kısaca hayatımızda yer alan tüm faaliyetlerde kullanılır.  Kullanım amacı marka yaratarak tanınmadır. Kitlesel iletişim seviyesinde ve ortak kullanımda, bir şirket logosu günümüzde çoğunlukla ticari markası veya markasıyla eş anlamlıdır . Logolar, şirketlerin markalarını veya kurumsal kimliklerini temsil etmek ve müşterilerin anlık tanınmasını teşvik etmek amacıyla yapıldığından, sık sık logoları yeniden tasarlamak verimsizdir.

 

Logo Tasarımı

 

 

Logo, bir kuruluşu simgeleyen görsel varlık olduğundan, logo tasarımı, grafik tasarımın önemli bir alandır. Bir logo, bir organizasyonun tüm iletişimlerine işlevsel olarak genişletilmesi gereken karmaşık bir tanımlama sisteminin merkezi unsurudur. Bu nedenle, logo tasarımı ve görsel kimlik sistemine dahil edilmesi, grafik tasarımın en zor ve önemli alanlarından biridir. Logolar üç sınıflandırmaya sahiptir. Chase Bank gibi imgeler, tamamen soyut biçimlerdir;piktogramlar ikonik, temsili tasarımlardır ve logotipler (veya sözcük işaretleri) adı  şirket baş harflerini gösterir. 

 

Logo Rengi

 

 

Renk, logo tasarımında en önemli öğedir ve markanın farklılaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda rengin önemi, görsel detay algılamasında renk ve kontrastın kritik rol oynadığı insan görsel algısının mekaniğinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, toplumsal ve kültürel koşullandırma yoluyla çeşitli renk çağrışımları, logo renklerini değerlendirmekte. Renk, marka tanıma ve logo tasarımı için önem taşırken, logo işlevselliği ile çatışmamalıdır ve renk bağlamları ve derneklerinin tüm sosyal ve kültürel gruplar arasında tutarlı olmadığı unutulmamalıdır. Örneğin, Türkiye'de, kırmızı, beyaz renkler.

Bir kuruluşun logosunun rengini seçmek, uzun vadeli etkileri ve rakiplerin logoları arasında farklılaşma yaratma rolü nedeniyle önemli bir karardır. Bir endüstri sektöründe potansiyel logo renklerini belirlemek için bir yöntem, mevcut renklerin sistematik olarak tanımlandığı, eşlendiği ve değerlendirildiği renk haritalandırmasıdır.